UIT DE PRAKTIJK

"Ik heb ervaren dat leerlingen en docenten groot profijt hebben van deze innovatieve aanpak. Diataal komt de hele school ten goede."
S. Vervaecke, oprichter van het Taalweb Amsterdam en nu adviseur van de Stad Kortrijk.
"We gebruiken de Diatoetsen om te zien hoever onze leerlingen zijn met de referentieniveaus"
M. Boelhouwers, Oostvaarderscollege Almere.